Szkołą Podstawową nr 380 im. Jana Pawła II

Szkołą Podstawową nr 380 im. Jana Pawła II

Od roku 1993 żywimy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Krasiczyńska 4/6 (dawniej Gimnazjum nr 145 oraz Szkoła Podstawowa nr 308).

gim145

W Szkole Podstawowej nr 380 prowadzimy stołówkę szkolną. Wydajemy ponad 400 posiłków.

Obiady wydawane są w godzinach 11:30 – 14:00

Odwoływanie obiadów:

Odwoływać posiłki można:
-telefonicznie, na numer telefonu: 797 477 820 (najlepiej sms),
-mailowo na adres: sp380@flo-pol.pl do godziny 9.00
Wiadomość powinna zawierać:
SP380,, imię i nazwisko dziecka, klasa i kiedy będzie nieobecne

Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat. Nieobecności dzieci niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z posiłków konieczne jest poinformowanie nas e-mailem. W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki, co wiąże się z koniecznością zapłaty za posiłki.