Szkołą Podstawową nr 356

Szkołą Podstawową nr 356

Od roku szkolnego 2015/2016 przygotowujemy posiłki dla ponad 1000 uczniów Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie.

sp356

Pobierz deklarację chęci korzystania z posiłków (*.doc 26kB)

Odwoływanie obiadów:

Odwoływać posiłki można:
-telefonicznie, na numer telefonu: 797 477 820 (najlepiej sms),
-mailowo na adres: gim145@flo-pol.pl do godziny 9.00
Wiadomość powinna zawierać:
GIM145, imię i nazwisko dziecka, klasa i kiedy będzie nieobecne

Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat. Nieobecności dzieci niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z posiłków konieczne jest poinformowanie nas e-mailem. W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki, co wiąże się z koniecznością zapłaty za posiłki.